Meneruskan cabaran yang tertinggal. Cabaran yang ketiga yang bertajuk “sesuatu yang menguatkan anda”. Setiap orang pasti ada sesuatu yang akan menguatkan dirinya.Betul tak? Begitulah juga dengan iera. Dan pastinya yang menguatkan iera adalah orang yang paling dekar dengan diri iera. Dan tak lain dan tak bukan adalah keluarga iera.

Merekalah penguat iera yang sentiasa ada disisi iera 🙂

2014-09-04

Cabaran 30 hari : Hari 1 : 5 Fakta Tentang Iera
Cabaran 30 hari : Hari 2 : 5 Cara Memenangi Hati iera